اجرای روی صحنه

چگونه اجرای مناسبی روی صحنه یا جلوی دوربین داشته باشیم


اجرای روی صحنه

قانون اول :تمرین ،تمرین و تمرین

مسلما یکی از نکاتی که همواره باعث افزایش توانائیهای هر نوازنده ای میشود تمرین مستمر بر روی تکنیک و قطعات میباشد . حتما بصورت مستمر هر روز حداقل یک ساعت بر روی قطعات و تکنیک تمرکز و تمرین نمائید .

نوازندگان حرفه ای ساعتها از وقت روزانه خود را صرف تمرین مینمایند .

قانون دوم :توانائیهای خود را ارتقاء دهیم :

اینکه در منزل برای خودمان قطعه ای میزنیم خوب و آرامش بخش است ولی لازم است این قطعات در مقاطع مختلف زمانی برای خانواده ، اقوام و دوستان و .... اجرا گردد . لطفا از هر فرصتی جهت ارائه و محک زدن میزان توانائیها خود در اجرا استفاده کنید .

مسلما این روش پیش زمینه ای جهت اجراهای جدیتر و در سطح بالاتر خواهد بود .

قانون سوم  :  پیش داوری مثبت در ذهن خود ایجاد نمائید :

برای اجرا پیش داوری مثبتی در ذهن خود ایجاد نمائید . ذهن شما شالوده افکار منفی و مثبتی استکه میسازید . افکاری مثل اگه غلط بزنم چی میشه ؟ اگه قطعه رو یادم بره و ......     باعث ایجاد اختلال و کاهش توان ذهنی شما برای تمرکز و به کار گیری تمامی پتانسیل و توانائیهای اجرائی خواهد شد .روی ذهن و آرامش خود کار کنید و اعتماد به نفس خود را افزایش دهید .

قانون چهارم :هنگام اجرا پرواز نمائید :

زمانی که شروع به نواختن مینمائید تمرکز خود را صرف زیبائی نواختن و لذت بردن از قطعه در حال اجرا بنمائید .

صدا و حرکات بینندگان تاثیری بر روی اجرای شما نخواهد داشت چرا که شما به مانند یک پرنده در حال پرواز هستید .       زیبا ،سبک بال  و با شکوه

 

نظر شما: