• ترم ۱ + پشتیبان مشاهده سریع
  • ترم ۱ + پشتیبان مشاهده سریع
  • ترم ۱ + پشتیبان

  • ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  • سرفصل های ترم اول: الفبای موسیقی(تئوری مقدماتی موسیقی) اصول قرارگیری صحیح انگشتان روی کلاویه ها طرز صحیح نشستن پشت پیانو  شناخت کلاویه های پیانو تمارین مقدماتی برای تقویت انگشتان نت خوانی کلید سُل و حل تمارین دیرند و کشش زمانی نت ها آشنایی با میزان نماها ۲/۴ - ۳/۴ - ۴/۴ حل تمرین میزان نماها اجرای دروس آموزشی برای درک…
  • خرید دوره
  جزئیات

  هنرجویان خارج کشور ۱۰۰ دلار کانادا

 • ترم ۲ + پشتیبان مشاهده سریع
  • ترم ۲ + پشتیبان مشاهده سریع
  • ترم ۲ + پشتیبان

  • ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  • سرفصل های ترم دوم: جای  نت های کلید فا روی کلاویه های پیانو  علامت دیز و بِمُل علائم سرکلید  میزان نمای ۶/۸ خطوط اضافه دوبل نت پدال تمارین انگشت از کتاب اشمیت (درس 1 تا 45) تمارین کتاب بیر (درس 45 تا 60) تمارین کتاب چرنی (اپوس 599)  اجرای قطعات : شکار آهو خوابهای طلایی گل گلدون سلطان قلبها Medow…
  • خرید دوره
  جزئیات

  هنرجویان خارج کشور ۱۰۰ دلار کانادا

 • ترم ۳ + پشتیبان مشاهده سریع
  • ترم ۳ + پشتیبان مشاهده سریع
  • ترم ۳ + پشتیبان

  • ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  • سرفصل های ترم سوم: آشنایی با مترونوم و نحوه استفاده از آن هنگام نواختن دولاچنگ تریوله توضیحاتی در ارتباط با هدف اجرای تمارین کتاب هانون تمرین برای تقویت انگشتان و پرش دست در فاصله اکتاو اجرای تمارین کتاب هانون (درس 1 تا 6) اجرای تمارین کتاب اشمیت (درس 46 تا64) تمارین برای تقویت انگشتان و چرخش انگشت شست روی کلاویه…
  • خرید دوره
  جزئیات

  هنرجویان خارج کشور ۱۰۰ دلار کانادا

 • ترم ۴ + پشتیبان مشاهده سریع
  • ترم ۴ + پشتیبان مشاهده سریع
  • ترم ۴ + پشتیبان

  • ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  • سرفصل های ترم چهارم: اجرای داینامیک ها و نوانس ها هنگام نواختن اجرای دوبل نت ها به صورت لگاتو تمارین انگشت با هدف باز شدن بیشتر فواصل بین انگشتان اجرای تمارین از کتاب هانون(دروس 7 تا 18) اجرای تمارین از کتاب چرنی اپوس 599( دروس 30-33-34-37-38) اجرای تمارین از کتاب بیر(دروس 73-78-80-81-82-84)  اجرای قطعات : Secret garden wedding of love…
  • خرید دوره
  جزئیات

  هنرجویان خارج کشور ۱۰۰ دلار کانادا

 • ترم ۵ + پشتیبان مشاهده سریع
  • ترم ۵ + پشتیبان مشاهده سریع
  • ترم ۵ + پشتیبان

  • ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  • سرفصل های ترم پنجم: تمارینی برای تقویت انگشتان برای اجرای دولاچنگ ها در دست چپ اجرای الگوهای ریتمیک چنگ نقطه دار و دولاچنگ اجرای آپاجیاتورها-موردنت(گزش) اجرای دروس کتاب هانون(دروس 19 تا 30) اجرای دروس کتاب بیر(دروس 88-91-93-96-97-100) اجرای دروس کتاب چرنی 599(دروس 41-43-44)  اجرای قطعات : God Father Nostalgy قصه گل و تگرگ حسودی ابد و یک روز
  • خرید دوره
  جزئیات

  هنرجویان خارج کشور ۱۰۰ دلار کانادا

 • ترم ۶ + پشتیبان مشاهده سریع
  • ترم ۶ + پشتیبان مشاهده سریع
  • ترم ۶ + پشتیبان

  • ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  • سرفصل های ترم ششم: اجرای تمارین تکنیکی برای بالا بردن سرعت انگشتان اجرای تمارینی از کتاب هانون(دروس 31-32-33-34-35-36) مروری از دروس کتاب هانون با سرعت بالا(دروس 8 تا 20) اجرای دروسی از کتاب چرنی 599( دروس45-46-49-51) اجرای دروسی از کتاب بیر(دروس 101-102-104)  اجرای قطعات : Amelie بیداد زمان باران عشق خواب ستاره
  • خرید دوره
  جزئیات

  هنرجویان خارج کشور ۱۰۰ دلار کانادا