آموزش پیانو غرال

ترم ۳ + پشتیبان

توضیحات

سرفصل های ترم سوم:

 • آشنایی با مترونوم و نحوه استفاده از آن هنگام نواختن
 • دولاچنگ
 • تریوله
 • توضیحاتی در ارتباط با هدف اجرای تمارین کتاب هانون
 • تمرین برای تقویت انگشتان و پرش دست در فاصله اکتاو
 • اجرای تمارین کتاب هانون (درس 1 تا 6)
 • اجرای تمارین کتاب اشمیت (درس 46 تا64)
 • تمارین برای تقویت انگشتان و چرخش انگشت شست روی کلاویه ها
 • اجرای تمارین کتاب چرنی اپوس 599 (دروس 16-17-18-19-20-22-27-28)
 • اجرای تمارین کتاب بیر (دروس 62-65-72)

 اجرای قطعات :

 • Love story
 •  غوغای ستارگان
 • پاپیون
 • ساری گلین
 • الهه ناز

محصولات دیگر