آموزش پیانو غرال

ترم ۶ + پشتیبان

توضیحات

سرفصل های ترم ششم:

  • اجرای تمارین تکنیکی برای بالا بردن سرعت انگشتان
  • اجرای تمارینی از کتاب هانون(دروس 31-32-33-34-35-36)
  • مروری از دروس کتاب هانون با سرعت بالا(دروس 8 تا 20)
  • اجرای دروسی از کتاب چرنی 599( دروس45-46-49-51)
  • اجرای دروسی از کتاب بیر(دروس 101-102-104)

 اجرای قطعات :

  • Amelie
  • بیداد زمان
  • باران عشق
  • خواب ستاره

محصولات دیگر