آموزش پیانو غرال

ترم ۵ + پشتیبان

توضیحات

سرفصل های ترم پنجم:

 • تمارینی برای تقویت انگشتان برای اجرای دولاچنگ ها در دست چپ
 • اجرای الگوهای ریتمیک چنگ نقطه دار و دولاچنگ
 • اجرای آپاجیاتورها-موردنت(گزش)
 • اجرای دروس کتاب هانون(دروس 19 تا 30)
 • اجرای دروس کتاب بیر(دروس 88-91-93-96-97-100)
 • اجرای دروس کتاب چرنی 599(دروس 41-43-44)

 اجرای قطعات :

 • God Father
 • Nostalgy
 • قصه گل و تگرگ
 • حسودی
 • ابد و یک روز

محصولات دیگر